P.I. Vehicle Name Type Status Data Source Operator Project Deployed Days Wet Last Report Plots KMZ
Lembke/Edwards usf-bass Slocum G2 Deployed IOOS GDAC USF SECOORA 2018-08-08 11 2018-08-18 20:58 UTC
US Navy ng448 Slocum G2 Deployed IOOS GDAC USN USN 2018-07-01 49 2018-08-19 09:11 UTC
US Navy ng429 Slocum G2 Deployed IOOS GDAC USN USN 2018-07-01 49 2018-08-18 17:46 UTC
US Navy ng295 Slocum G2 Deployed IOOS GDAC USN USN 2018-07-01 49 2018-08-19 09:48 UTC
US Navy ng342 Slocum G2 Deployed IOOS GDAC USN USN 2018-07-01 49 2018-08-19 07:16 UTC
US Navy ng290 Slocum G2 Deployed IOOS GDAC USN USN 2018-07-01 49 2018-08-19 06:33 UTC
US Navy ng296 Slocum G2 Deployed IOOS GDAC USN USN 2018-07-01 49 2018-08-19 06:30 UTC
US Navy ng618 Slocum G2 Deployed IOOS GDAC USN USN 2018-07-01 49 2018-08-19 04:18 UTC
US Navy ng619 Slocum G2 Deployed IOOS GDAC USN USN 2018-07-01 49 2018-08-18 20:38 UTC